آموزش متره وصورت وضعیت نویسی و نکات اجرایی مهندسین ناظر

آموزش تخصصی فهرست بهای ابنیه،راه وباند،مکانیک،برق، تجمیعی شهرداری تهران و نکات کلیدی نظام مهندسی ساختمان

آموزش متره وصورت وضعیت نویسی و نکات اجرایی مهندسین ناظر

آموزش تخصصی فهرست بهای ابنیه،راه وباند،مکانیک،برق، تجمیعی شهرداری تهران و نکات کلیدی نظام مهندسی ساختمان

 علی حمزه ای  هستم فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران و دانشجوی کارشناسی ارشد

نزدیک به 12 سال سابقه اجرایی و مدیریتی در زمینه مهندسی عمران در حوزه نظارت،پیمانکاری و کارفرمایی وعلاقه به نشر مطالب ویافته های تخصصی خودم،تصمیم به راه اندازی این سایت گرفتم.امیدوارم مورد توجه همکاران محترم قرار بگیرد.