آموزش متره وصورت وضعیت نویسی و نکات اجرایی مهندسین ناظر

آموزش تخصصی فهرست بهای ابنیه،راه وباند،مکانیک،برق، تجمیعی شهرداری تهران و نکات کلیدی نظام مهندسی ساختمان

آموزش متره وصورت وضعیت نویسی و نکات اجرایی مهندسین ناظر

آموزش تخصصی فهرست بهای ابنیه،راه وباند،مکانیک،برق، تجمیعی شهرداری تهران و نکات کلیدی نظام مهندسی ساختمان

طرح پیشنویس قانون نظام مهندسی وکنترل

بعد از 25 سال از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل، پیشنویس جدید آن در سال گذشته به مجلس ارایه شد!برای بنده به عنوان یک عضو حقیقی سازمان نظام مهندسی این مسئله خیلی جالب بود که آقایان محترم نماینده اصلا ریشه یابی کردند که چرا قانون قبلی اجرا نشد!مجری ذی صلاح چه شد؟و.......

برای پاک کردن صورت مسئله پیشنویس جدید ارائه شد تا اگر عمری برای مهندسین باقی ماند در 25 سال آینده قانون  فعلی با اجرای ناقص دوباره تغییر کند.از لینک زیر متن پیشنویس را دانلود بفرمایید.دریافت