آموزش متره وصورت وضعیت نویسی و نکات اجرایی مهندسین ناظر

آموزش تخصصی فهرست بهای ابنیه،راه وباند،مکانیک،برق، تجمیعی شهرداری تهران و نکات کلیدی نظام مهندسی ساختمان

آموزش متره وصورت وضعیت نویسی و نکات اجرایی مهندسین ناظر

آموزش تخصصی فهرست بهای ابنیه،راه وباند،مکانیک،برق، تجمیعی شهرداری تهران و نکات کلیدی نظام مهندسی ساختمان

آموزش متره وصورت وضعیت نویسی و نکات اجرایی مهندسین ناظر
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
نویسندگان
پیوندها
آخرین نظرات

۱۸ مطلب با موضوع «نکات عمومی» ثبت شده است

پنجشنبه, ۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۰۹:۵۸ ق.ظ

شرایط عمومی پیمان-ماده 14

ﭘﺮﺳﺶ( ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻗﺼﻮر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ )ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺘﻬـﺎ( ﻣـﺪت اﻧﺠـﺎم ﮐـﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎر و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﺗﻬﺎی ﻣﺠﺎز و ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز )و ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮔﺰارش ﺗـﺎﺧﯿﺮات ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر(، ﻣﺪت ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪت اوﻟﯿﻪ ﺑﻌﻼوه ﻣﺪﺗﻬﺎی ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪه )ﺑﺎ اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺘﻬـﺎی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( ﺑﺎﺷﺪ. آن وﻗﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﺴﻤﺖ 3 از ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده 50 ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎن ﻋﻤﻼً ﺳﻘﻒ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺗﺎﺧﯿﺮات )ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻣﺪت ﭘﯿﻤﺎن( اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ ﻗﺼـﻮری ﻫـﻢﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ، آﯾﺎ ﻣﺪت ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪت اوﻟﯿﻪ ﺑﻌﻼوه ﻣﺪﺗﻬﺎی ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷـﺪه ﻧﺎﺷـﯽ از ﻗﺼـﻮر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎر اﺳﺖ؟

 ﭘﺎﺳﺦ( ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۰۲ ، ۰۹:۵۸
مهندس علی حمزه ای

تعداد و تواتر نمونهها باید به گونهای باشد که نتایج آزمایشهای انجام شده برروی آنها معرف کیفیت کل آرماتور مصرفی و حداقل به میزان ذکر شده در (الف) تا (پ) این بند باشند: 

الف) به ازای هر 50000 کیلوگرم وزن میلگرد و کسر آن یک سری نمونه 

ب) از هر قطر یک سری نمونه

 پ) از هر نوع فولاد یک سری نمونه برروی هر سری نمونه باید آزمایشهای مذکور انجام شود.

 

فایل اکسل ضوابط پذیرش میلگرد

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۰۷
مهندس علی حمزه ای

برای اینکه بفهمیم حدودا وزن اهن الات مصرفی رادرست بدست آورده ایم به صورت زیر عمل می کنیم:


اسکلت فلزی:

سازه با اسکلت فلزی با مهاربند هم مرکز:50-70

سازه با اسکلت فلزی با مهربند غیر هم مرکز:55-75

قاب خمشی متوسط فولادی:70-100

قاب خمشی وی‍‍‍ژه فولادی:70-115

اسکلت بتنی:

سازه بتنی قاب خمشی ویوار برشی:40-60

قاب خمشی متوسط:45-55

قاب خمشی ویژه:50-70

وزن آرماتور سقف:

کامپوزیت:8-12

تیرچه بلوک:5-7

دال بتنی:10-16

مثال:

سازه قاب خمشی متوسط فولادی با سقف تیرچه بلوک با زیر بنای 2800 متر مربع:

وزن اسکلت به صورت تقریبی:85*2800=238 تن

وزن اهن تیرچه:6*2800=16.8 تن۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۶ ، ۱۰:۰۸
مهندس علی حمزه ای

از لینک زیر می توانید این برنامه کاربردی را دانلود بفرمایید:

ابرنامه اندروید فهرست بها 95 و96 با آخرین تغییرات

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۶ ، ۱۵:۱۴
مهندس علی حمزه ای
پنجشنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ۰۳:۳۸ ب.ظ

نرخ فولاد وسیمان مربوط به نیمه دوم سال 95

از لینک زیر می توانید نرخ فولاد وسیمان مربوط به نیمه دوم سال 95 را دانلود فرمایید:

 

نرخ فولاد وسیمان

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۶ ، ۱۵:۳۸
مهندس علی حمزه ای
پنجشنبه, ۵ مرداد ۱۳۹۶، ۰۳:۳۵ ب.ظ

شاخص های قطعی تعدیل سه ماه سوم وچهارم سال 95

از لینک زیر می توانید شاخصهای قطی سه ماه سوم وچهارم سال 95 را دانلود بفرمایید:

شاخص قطعی تعدیل نیمه دوم سال 95

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۹۶ ، ۱۵:۳۵
مهندس علی حمزه ای
جمعه, ۲۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۶ ب.ظ

مدت زمان قالب برداری بر حسب شبانه روز

مدت زمان قالب برداری تیر وستون وسقف بر حسب شبانه روز بر اساس آین نامه مقررات ملی ساختمان که لازم الاجراست به شرح زیر می باشد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۶ ، ۲۳:۴۶
مهندس علی حمزه ای
جمعه, ۹ تیر ۱۳۹۶، ۰۴:۱۵ ب.ظ

تاور کرین

تاورکرین

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۶ ، ۱۶:۱۵
مهندس علی حمزه ای

چرا ضریب بالاسری 1.3 می شود:

-سود ۸/۰۸ درصد

-مالیات بر سود ۱ درصد

-بیمه طرحهای عمرانی ۱/۶ درصد

-هزینه دفتر مرکزی ۲/۵ درصد

-هزینه مستمر کارگاه ۸ درصد

-هزینه ضمانتنامه ۱/۵ درصد

-هزینه آزمایشگاه پیمانکار ۰/۲ درصد

-کمک به صندوق کارآموزی ۰/۲ درصد

جمع ۲۳/۰۸ درصد

ضریب بالاسری :۱/۳۰ = (۲۳/۰۸-۱۰۰)/۱۰۰


۸ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۶ ، ۰۱:۵۲
مهندس علی حمزه ای
سه شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۴۵ ق.ظ

نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1396

نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1396 را می توانید از لینک های زیر دانلود بفرمایید،این فهرست می توانید دید کلی خوبی نسبت به قیمت های روز عوامل وتجهیزات ومصالح ونیروی انسانی به شما بدهد،به همکارانی که در دفاتر فنی پیمانکار مشغول به کار هستند اکیدا توصیه می گردد این مجموعه را دانلود بفرمایند:
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۶ ، ۰۰:۴۵
مهندس علی حمزه ای